Faktaboks

PPT

pedagogisk-psykologisk tjeneste, PP-tjenesten

PPT står for pedagogisk-psykologisk tjeneste. PPT undersøker om barn og unge trenger ekstra hjelp for å lære og trives i barnehage og skole. PPT tilbyr også kurs og råd til de som jobber i barnehager og skoler og til de voksne hjemme.

Hver kommune og hvert fylke har en PPT.

Hjelp fra PPT

PPT hjelper barnehager og skoler med å passe på at alle barn som trenger det, får hjelp og støtte. Barnet behøver ikke å ha alvorlige problemer for å få hjelp. PPT kan hjelpe elever som synes det er vanskelig å konsentrere seg eller å lære seg nye ting. Elevene kan ha vansker med:

 • matematikk, for eksempel dyskalkuli
 • lesing og skriving, for eksempel dysleksi
 • språk
 • å sitte stille
 • å få nye venner

PPT kan hjelpe elever som har en hverdag som gjør skolearbeid vanskelig. De hjelper også barn som ikke trives i klassen eller på skolen. Elevene kan for eksempel:

 • ha mye å tenke på
 • ha angst
 • ha alvorlig sykdom i familien
 • ha lav selvfølelse
 • være avhengig av spill eller internett
 • sove for lite eller dårlig
 • streve med identitet
 • streve med følelser
 • være ensomme
 • bli mobbet
 • mobbe andre
 • slite med å forstå sosiale koder

PPT gir også hjelp og oppfølging til elever som har Aspergers syndrom, autisme eller utviklingshemming.

Utredning og behandling

Arbeidet hos PPT starter gjerne med at en lærer, forelder eller andre tar kontakt. De over 15 år kan kontakte PPT selv, også uten at de voksne hjemme vet det.

Gjennom å snakke med eleven, se hvordan hen oppfører seg og ta noen tester får PPT en idé av hva slags hjelp eleven trenger. PPT undersøker eleven på skolen eller på kontorene sine.

Det jobber ulike fagfolk i PPT, slik som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Hvis det trengs, kan PPT levere et skriftlig råd som kalles sakkyndig vurdering.

Da kan PPT gi råd om at eleven bør få:

 • spesialundervisning
 • begynne på skolen tidligere eller senere enn vanlig
 • hoppe over fag eller trinn på skolen
 • lære tegnspråk
 • lære punktskrift
 • sikret en bestemt plass på videregående skole
 • ta videregående skole over mer enn tre år

Organisering

De som jobber på PPT samarbeider med skoler, barnehager og de voksne hjemme hos eleven. PPT samarbeider også med andre, for eksempel helsestasjoner, sykehus eller barnevernet, når det er nødvendig.

Rettigheter hos PPT

PPT er frivillig. Barn og ungdom får lov til å være med å bestemme hva som skal skje. Alle som jobber i PPT har taushetsplikt. Det betyr at det er ulovlig for dem å fortelle noen hva som skjer på PPT. I noen situasjoner, når barn opplever overgrep eller har det veldig dårlig hjemme, har likevel de som arbeider i PPT plikt til å melde fra til barnevernet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet