Foto av jente med Downs syndrom

Det er mange ulike typer utviklingshemming. Jenta på bildet har Downs syndrom, som er en av de vanligste typene.

Foto av jente med Downs syndrom
Av /Shutterstock.

Utviklingshemming er en type funksjonsnedsettelse. Hos en som har utviklingshemming, har hjernen utviklet seg annerledes eller saktere enn det som er vanlig. En som har utviklingshemming, har vansker med å forstå informasjon og å lære seg nye ting. Mennesker med utviklingshemming trenger hjelp fra andre i hverdagen, også når de blir voksne.

Utviklingshemming er noe man blir født med eller får tidlig i livet.

Det finnes mange ulike typer utviklingshemming. Downs syndrom er én type. Mellom en og tre prosent av alle i Norge har utviklingshemming.

Årsaker

Det er mange ulike grunner til at noen får utviklingshemming:

 • Det ligger i genene som man arver fra foreldrene sine.
 • Man har et kromosom som er skadet, eller ett for lite eller for mye. Da kan man for eksempel bli født med Downs syndrom.
 • Mora hadde spesielle sykdommer da hun var gravid, som røde hunder.
 • Mora brukte alkohol, narkotika eller medisiner da hun var gravid.
 • Barnet ble skadet fordi det ble født for tidlig eller veide lite da det ble født.
 • Barnet fikk en sykdom som kan gi utviklingshemming, som betennelse i hjernen eller i hjernehinnene.
 • Barnet var i en ulykke og skadet hjernen.

Kjennetegn

Alle mennesker med utviklingshemming er forskjellige. Det er ulikt hva de trenger hjelp med, hvor alvorlig utviklingshemmingen er, og hvor mye hjelp de trenger.

For å få diagnosen utviklingshemming, må man ta mange tester. Man må blant annet få mindre enn 70 poeng i en intelligenstest.

Personer med utviklingshemming kan streve med ulike ting:

 • å lære seg å snakke
 • å lese eller forstå innholdet i tekst
 • å regne og styre penger
 • å styre kroppen sin
 • å huske og lære av ting som har skjedd
 • å forstå noe abstrakt
 • å planlegge
 • å bo alene
 • å lage mat etter oppskrift
 • å kjøre bil
 • å ha en vanlig jobb

Å leve med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming har krav på å få hjelp og tilrettelegging. De kan blant annet få tilrettelagt skole og jobb og hjelp til å bo i egen leilighet. Det er også viktig at de har hobbyer og møter andre mennesker. Målet er å ha et godt og meningsfylt liv.

Mennesker med utviklingshemming har krav på å få viktig informasjon forklart på en måte som de kan forstå. Mange får hjelp av personlige assistenter og av familien sin. Ofte får de hjelp å styre økonomien, med å ta viktige valg i livet og med praktiske ting i hverdagen.

Det finnes medisiner som gjør det lettere å leve med noen typer utviklinghemming. Men det finnes ikke medisin som kan fjerne utviklingshemming.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bernhard Weidle
Førsteamanuensis, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet