Taushetsplikt betyr at det er forbudt å fortelle noe man vet videre.

Noen mennesker får vite ting om andre gjennom jobben sin, eller fordi de for eksempel er frivillige i organisasjoner.

For at disse menneskene skal kunne gjøre jobben sin godt, er de nødt til å få vite personlige ting om andre. De kan for eksempel få vite noe om andres økonomi, familie, helse eller følelser. Leger vet mye om helsen til sine pasienter. Politiet vet det hvis noen har blitt dømt for å bryte loven.

Jobber med taushetspikt

På noen arbeidsplasser har alle taushetsplikt:

Regler

Det er ulovlig å bryte taushetsplikten. Den som bryter taushetsplikten kan miste jobben, bli dømt til straff eller bli nødt til å betale erstatning.

Noen få ganger kan det være farlig at folk holder taushetsplikten. Hvis en lege vet at en person er så syk at hen kan skade seg selv eller andre, skal legen varsle for eksempel politiet.

Et annet eksempel er hvis en lærer tror at et barn blir slått hjemme. Da har de plikt til å melde fra til barnevernet, selv om de har taushetsplikt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle