Foto fra barnehage. Tre barn i refleksvest som leker med vann i en balje av metall.

En del av tiden i barnehagen leker barna ute.

En barnehage er et sted barn kan bli passet på, lære og leke. Barn kan gå i barnehagen når de er mellom ett og seks år gamle.

Beskrivelse

To barn som leker med puter inne i en barnehage.

Barnehagen har ofte mange rom hvor barna kan leke med forskjellige ting.

Foto av barn i barnehage.
Av /NTB.

I barnehagen får barna lære å være sammen med andre barn. De får også øve på å gjøre mange forskjellige ting som for eksempel å:

  • snakke
  • synge
  • spille spill
  • leke
  • bevege seg på ulike måter

Om morgenen leverer foreldrene barna sine i barnehagen. I små barnehager er alle barna sammen, men mange barnehager har flere avdelinger. I noen barnehager går de minste barna på én avdeling og de større på en annen, mens andre steder har alle avdelingene barn mellom ett og seks år.

I de fleste barnehager leker barna inne en del av dagen og ute på en lekeplass en del av dagen. Barna spiser i barnehagen, og de minste barna sover i løpet av dagen. De fleste barnehager har samlingsstund der de voksne leser for og synger sammen med barna. De fleste barnehager tar av og til barna med på tur.

Det finnes barnehager der barna er ute i naturen hele dagen. Noen barnehager er på en gård der barna kan passe på og leke med dyr. Andre barnehager er opptatt av at barna skal få forske. Barnehager hvor barn spiller musikk og synger ekstra mye kalles musikkbarnehager.

Om ettermiddagen blir barna hentet av foreldrene sine igjen.

Rett til barnehage

I Norge har alle barn rett til å få plass i barnehage. Staten betaler mye av det det koster å drive barnehagene, og i noen kommuner er barnehagene gratis. Det er fordi politikerne mener det er bra for de fleste barn å være sammen med andre barn. Det er også fordi Norge tjener mer penger hvis de som har barn kan jobbe. Da må barna ha et sted å være mens de voksne er på jobb. Over 90 prosent av barn mellom ett og seks år i Norge går i barnehage.

Jobb i barnehage

I barnehagen jobber barnehagelærere. Utdanningen for å bli barnehagelærer tar minst tre år. Man lærer hvordan barn utvikler seg, og hva man kan gjøre i barnehagen for at alle barn skal ha det bra og utvikle seg best mulig.

I de fleste barnehager jobber det også assistenter. De har ikke spesiell utdanning. Deres jobb er å hjelpe til og gjøre det barnehagelærerne bestemmer.

Staten har bestemt hvor mange barn en voksen i barnehagen kan passe på om gangen. Det er også lover for hvor mange barnehagelærere hver barnehage må ha.

En voksen i barnehage kan ha ansvar for:

  • tre barn under tre år
  • seks barn under seks år

Det må være en barnehagelærer:

  • for hvert syvende barn under tre år
  • for hvert fjortende barn under seks år

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Axel West Pedersen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet