Selvtillit er hvor stor tro man har på seg selv og det man kan få til. Dersom man har god selvtillit, har man stor tro på at man klarer det man skal gjøre. Dersom man har dårlig selvtillit, har man liten tro på at man kan få til noe.

God eller dårlig selvtillit trenger ikke å henge sammen med om man faktisk får til noe. Det er en følelse.

Selvtilliten kan variere fra dag til dag. Noen dager har man stor tro på at man får til ting. Andre dager kan selvtilliten være lav.

Selvtillit kan øves opp, ved at man leter etter sterke sider ved seg selv og bygger videre på dem. Hvis andre mennesker har stor tro på at man får til ting, kan man også få bedre selvtillit.

Det er ganske vanlig å ha god selvtillit på noen områder og dårlig på andre.

God selvtillit

En som har god selvtillit kan:

 • ha stor tro på at hen klarer oppgaven
 • kjenne sine egne styrker
 • klare å leve med de svake sidene sine
 • ha en følelse av kontroll
 • ikke bli lei seg av kritikk
 • stole på andre mennesker
 • støtte andre

God selvtillit trenger ikke å bety at man faktisk får til noe, eller har kontroll.

Hvis man har for stor tro på sine egne evner, kan man få problemer med å samarbeide med andre. Da kan det for eksempel hende at man ikke vil lytte til innspill og ikke ta hensyn. Noen ganger henger for god selvtillit sammen med psykiske sykdommer, som narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Dårlig selvtillit

En som har dårlig selvtillit kan:

 • la være å prøve ting, i frykt for å mislykkes
 • ha stor tro på at hen ikke vil mestre en oppgave
 • sette seg lave mål
 • bli veldig lei seg av kritikk
 • dømme seg selv for hardt
 • gjøre narr av andre hvis de ikke mestrer noe eller er gode nok

Veldig dårlig selvtillit går ut over kvaliteten på livet man lever. Man kan for eksempel føle skam og ensomhet. Noen ganger henger dårlig selvtillit sammen med psykiske sykdommer, som spiseforstyrrelser.

Hvis man har veldig dårlig selvtillit, kan det hjelpe å snakke med noen man stoler på, fastlegen eller en psykolog.

Selvtillit og selvfølelse

Det er forskjell på selvtillit og selvfølelse. Selvfølelse handler om å føle at man har verdi som menneske, uavhengig av hva man får til og ikke. Dersom man har god selvfølelse, har man en grunnleggende følelse av å bety noe eller ha verdi.

Eksempel: En person kan være dårlig til å tegne, og være klar over det. Hvis personen likevel synes at hen er er godt menneske, har hen god selvfølelse, men har dårlig selvtillit når det gjelder tegning.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo