Faktaboks

ensomhet

einsemd på nynorsk

Ensomhet er en ubehagelig følelse av å være alene og å ikke høre til.

Å være ensom er ikke det samme som å være alene. Man kan være ensom selv om man er sammen med andre mennesker. Man kan også være alene uten å føle seg ensom.

Kjennetegn

Det er flere kjennetegn på ensomhet:

 • Det er en følelse man har inni seg. Det handler ikke om hvor mange man er sammen med.
 • Den som er ensom, føler at noe mangler når hen er sammen med andre mennesker. De menneskene hen er sammen med, dekker ikke alle behovene personen har.
 • Følelsen av å være ensom er plagsom og uønsket. Det er viktig å skille mellom ensomhet og følelsen man har når man selv velger å være alene.

Mennesker har behov for å ha kontakt med andre. Noen vil være sammen med andre hele tida, og noen vil være sammen med andre sjeldnere. Alle har likevel behov for å høre til og føle seg hjemme sammen med andre mennesker.

Å føle seg ensom er et tegn på at man trenger noen å føle seg trygg sammen med. Det kan sammenlignes med at sult er et tegn på at kroppen trenger mat.

Det er normalt å føle seg ensom av og til. Hvis man er ensom lenge, kan det bli et problem.

Årsaker

Noen ganger kan det være én grunn til at man er ensom, andre ganger er det vanskelig å vite hvorfor. Noen kan føle seg ensomme fordi:

 • de kan ikke være med på ting andre gjør, for eksempel fordi de er syke eller har dårlig råd
 • viktige personer i livet flytter eller dør
 • de blir mobbet
 • de ikke finner noen som er lik seg selv
 • de ikke kjenner noen der de bor
 • de trekker seg unna folk
 • de ikke tør å ta kontakt med andre mennesker, enda de har lyst
 • de ser at andre har mange venner, og føler seg utenfor

Mennesker som er engstelige eller sjenerte, eller som synes det er vanskelig å snakke med andre, har større risiko for å være ensomme.

Ensomhet i kroppen

Det er vanlig å være trist når man er ensom. Noen skammer seg over å ikke ha nære venner. Det kan gjøre at de føler seg mindre verdt enn andre. Noen som er ensomme er også deprimerte.

Ensomhet kan gi en form for stress i kroppen. Det kan gjøre at man får:

 • spente muskler
 • høyt blodtrykk
 • vansker med å sove
 • behov for å trøste seg selv med godteri

Kroppen tåler godt stress i korte perioder. Men hvis stresset varer i uker eller flere år, øker risikoen for å få:

 • forkjølelse, influensa, lungebetennelse
 • overvekt
 • hjerteinfarkt og hjerneslag
 • diabetes

Å bli mindre ensom

Det er mange ting som kan gjøre at man blir mindre ensom:

 • finne en hobby eller gjøre noe annet som føles meningsfylt
 • holde kontakt med familie og venner
 • snakke med en man stoler på
 • få et kjæledyr eller være sammen med dyr
 • melde seg frivillig i en organisasjon
 • treffe andre på en organisert aktivitet

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo