Dysleksi er en diagnose. En person med dysleksi har vansker med å lese og skrive.

Dysleksi er noe man blir født med, og det er ganske vanlig. Av hundre personer vil fem til ti ha dysleksi. Diagnosen er like vanlig hos gutter og jenter. Dysleksi går ofte i arv, men det kan noen ganger også være andre grunner for at man har dysleksi. Dysleksi er en diagnose man har hele livet. En person med dysleksi kalles dyslektiker.

Dysleksi gjør det vanskelig å lese og skrive, men ikke å lære. En med dysleksi vil trenge mer tid enn andre på å lese og skrive. Trening og hjelpemidler kan gjøre det lettere. Skolen skal tilpasse undervisningen slik at elever med dysleksi kan lære på en måte som passer for dem.

Kjennetegn

Dysleksi er ulikt fra person til person, og kan endre seg med alder og utvikling. Likevel er det noen typiske kjennetegn:

  • vansker med å koble bokstav og lyd
  • vansker med å sette sammen bokstaver til ord og stave ord riktig
  • lese sakte og unøyaktig
  • vansker med å skrive rett, at det blir ofte mange skrivefeil

De fleste viser de første tegnene til dysleksi etter at de har startet på skolen. I de første årene på skolen handler mye av undervisningen om å lære seg å lese og skrive. De fleste med dysleksi lærer seg å lese og skrive etter hvert. Men noen har store vansker med å lese eller skrive hele livet.

Fra fjerde klasse og oppover brukes lesing og skriving som verktøy for å lære andre ting. En med dysleksi bruker lenger tid og mer krefter på lesing og skriving enn andre. I lengden kan dette bli veldig slitsomt.

Diagnose

For å finne ut om man har dysleksi, må man ta ulike tester hos en spesialist. Foresatte eller læreren til en elev kan be om hjelp fra PPT. Der kan de sette diagnosen.

Hjelpemidler

For en med dysleksi er det viktig å finne hjelpemidler for å kunne leve godt med diagnosen. Å skrive på datamaskin med retteprogram og mulighet til å få lest opp tekst, er et eksempel. Elever med dysleksi kan også ha nytte av å høre skolebøker som lydbok.

På skolen skal elever med dysleksi få tilpasset undervisning. Det betyr at de skal få lære på en måte som passer for dem. Tilpasning kan for eksempel være:

  • lenger tid til å gjennomføre prøver
  • undervisning én til én

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bernhard Weidle
Førsteamanuensis, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet