Rovdyr er dyr som spiser andre dyr. Dyrene som blir spist av rovdyr kalles byttedyr.