Oteren har lange værhår som den bruker til å sanse bevegelser fra byttedyr under vann. Denne har fanget en fisk.
.

Oter er et pattedyr som bruker mye tid i og nær vann. Oteren har vanntett pels og er flink til å svømme.

Oteren finnes i store deler av Europa og Asia. I Norge er oter et vanlig dyr langs hele kysten, og i elver og innsjøer.

Beskrivelse

Tegning av oterspor
Oteren har poter med fem tær og tydelige klør. Når man finner spor etter oter, kan man se både poten, tærne og klørne. Potene måler 6-7 cm.
Tegning av oterspor
Av /NINA / Artsdatabanken.
Lisens: CC BY 4.0

Oter har en lang kropp, korte bein og lang, kraftig hale med spiss ende. Oterens kropp kan bli 102–138 centimeter lang, og halen 57–70 centimeter. En oter veier 4–11 kilo.

Oteren har et lite hode som er bredt og flatt på toppen. Ørene er små og runde. Øyne, ører og nesebor sitter høyt på hodet. Da kan oteren både se, puste og høre mens den svømmer. Den kan lukke ørene og neseborene når den dykker.

Oteren har lange værhår på snuten og over øynene. Med værhårene kan den kjenne bevegelsene til fisk under vann. Tennene er skarpe, og egner seg godt til å fange og spise fisk.

Pelsen er brun på oversiden og lysegrå fra halsen og ned på magen. Pelsen er tjukk og vanntett. Otere som jakter i saltvann trenger ferskvann til å vaske saltet ut av pelsen. Hvis saltet blir sittende i pelsen, blir hårene filtret sammen. Da blir pelsen mindre vanntett.

Levevis

Verdenskart med utbredelse av oter

Oteren finnes over store deler av Europa og Asia. Området er merket rødt på kartet.

Verdenskart med utbredelse av oter

Oteren lever i og nært vann. Den kan være flere minutter under vann og dykke flere meter ned. Oteren er et rovdyr som spiser mest fisk. Den kan også spise frosker, krypdyr, små pattedyr, fugler, insekter, bløtdyr og krepsdyr. Oteren spiser helst fersk mat, og må jakte flere ganger i døgnet for å få nok mat.

Oteren er aktiv om natta. Om dagen gjemmer den seg og sover i hi som den selv graver ut, eller finner etter andre dyr. Otere lever oftest alene, men kan dele på soveplasser.

Otere er lekne dyr som jager hverandre i vann og på land. De aker på gjørmete elvebredder og i snøen. Så gnir og ruller de seg på bakken for å tørke og rense pelsen.

Oteren bruker tiss, bæsj og lukt fra kroppen for å markere reviret sitt. Flere otere kan ha områder som overlapper. Otere bruker også lyder for å kommunisere med andre otere.

Formering

Otere er voksne og kan få barn når de er 2–3 år gamle. De føder oftest unger om våren og tidlig på sommeren i Norge. Hunnen føder i et hi som hun har fylt med mose, tang og andre myke ting. Det kan være én til fem valper i hvert kull, men det vanligste er to.

Ungene er blinde når de blir født. De åpner øynene etter én måned. Da er de klar for å forlate hiet. De blir sammen med moren til de er ett år.

Truet art

Otere er regnet som en nær truet art. De trues av forurensing, og at områdene de lever i ødelegges av mennesker. Oter kan sette seg fast i fiskeutstyr som garn og teiner. Mange otere blir også påkjørt og drept.

Oteren har vært fredet i Norge siden 1982.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo