Foto av gråsteinbit

Gråsteinbit har et kraftig hode med sterke tenner. Kroppen har striper ned langs siden.

Steinbit er en type fisk som det finnes tre arter av i havet utenfor Norge. Alle har et kraftig hode med sterke tenner.

Steinbit blir brukt som mat.

Beskrivelse

Foto av flekksteinbit

Flekksteinbit har flekkete kropp.

Steinbit er en fisk med kraftig kjeve og sterke tenner. Steinbit mister tennene om vinteren for å gi plass til nye tenner.

Steinbit har lang kropp. På oversiden har fisken en lang ryggfinne.

Det finnes fem ulike arter av steinbit. Tre av artene lever i Norge. Det er gråsteinbit, flekksteinbit og blåsteinbit.

Gråsteinbit er den vanligste arten i Norge. Fisken er gråblå med svarte striper nedover siden. Gråsteinbit kan bli 150 cm lang og veie 20 kg.

Flekksteinbit har brungul farge. Kroppen er full av svarte flekker. Flekksteinbit kan bli 180 cm lang og veie 26 kg.

Blåsteinbit er blå eller gråblå. Den kan bli 140 cm lang og veie 30 kg.

Levevis

Blåsteinbit
Blåsteinbiten har en blågrå kropp med kraftig hode. De kraftige tennene kan tygge gjennom kråkeboller.

Steinbit lever nede på havbunnen. De ulike artene har forskjellige levevis.

Gråsteinbit lever der det er grunt vann og steinbunn. De lever langs hele kysten av Norge. Gråsteinbit svømmer ikke over lange avstander. Kråkeboller er den viktigste maten deres.

Flekksteinbit lever nord i Atlanterhavet. De lever nede på bunnen, oftest mellom 25 og 550 meter under overflaten. Flekksteinbit spiser kråkeboller, sjøstjerner, snegler, muslinger og slangestjerner. De kan bli 40 år gamle.

Blåsteinbit lever nord i Atlanterhavet. De lever dypt under overflaten. Vanligvis lever de mer enn 400 meter under overflaten. Blåsteinbit kan svømme over store områder. De spiser kråkeboller, sjøstjerner, slangestjerner, muslinger og fisk.

Formering

Når fisk skal formere seg, kalles det å gyte. Steinbit gyter nede på havbunnen. Hunnen legger alle eggene i en ball på bunnen. Hannen passer på eggene til de klekker. Dette kan ta ni måneder.

Når eggene klekker, kommer ungene ut. De nyklekkede fiskene kalles yngel. Yngelen driver først rundt i havet. Etter hvert som de vokser og blir større, svømmer de ned til bunnen og lever videre der.

Fiske og mat

Tidligere ble steinbit lite brukt som mat, men i dag er det en populær matfisk. Siden steinbit er god som mat, blir det fisket mye steinbit i Norge. En periode var blåsteinbit på lista over fisker som kunne bli utryddet. I dag er ikke arten truet lenger.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Leif Asbjørn Vøllestad
Professor i biologi, Universitetet i Oslo