Foto av jerv

Jerven har en lys stripe i pelsen langs siden og på toppen av hodet.

Foto av jerv
Av /※.

Jerv er et rovdyr som lever i skog og fjell i Norge, de fleste på grensen mot Sverige og Finland. Jerven har svart-brun pels og er litt større enn en grevling.

Jerven lever også i mange andre områder som ligger nord på jordkloden.

Det fødes få jerv i Norge og den regnes som en sterkt truet art. Det skjer en del innvandring av jerv fra Sverige.

Beskrivelse

Tegning av jervspor
Jerven har poter med fem tær og tydelige klør. Når man finner spor etter jerv, kan man se både poten, tærne og klørne. Poten på bakfoten måler 15 cm.
Tegning av jervspor
Av /NINA/Artsdatabanken.
Lisens: CC BY 4.0

Jerven har en tett kropp med ganske korte bein. Hunnene veier omtrent 12 kilo og hannene 18 kilo. Den har mørkebrun pels med en lysere stripe langs siden. Hodet er ganske lite med små øyne og ører.

Jerver har veldig god hørsel og luktesans, men ser ganske dårlig. Kjevene er kraftige med tenner som kan tygge gjennom bein. Jerven beveger seg ikke fort, men kan gå svært langt uten pause. Den er også god til å klatre og svømme. Jerven lever i omtrent 5 år.

Levevis

Jerven lever i skogen og høyt oppe på fjellet, der det ikke vokser skog. Den trenger store områder å jakte i, særlig hvis det er få byttedyr. Den spiser alt fra egg og små pattedyr til rein, men den spiser også døde dyr som er forlatt av andre rovdyr.

Jerven gjemmer unna mat som kan spises gjennom vinteren. Jerven lever alene innenfor et område som den passer godt på. Reviret merkes med lukt fra tiss og bæsj.

Formering

Verdenskart med utbredelse av jerv

Jerven finnes i Norge, Sverige, Finland, Canada, Alaska (USA), Russland, Ukraina og nord i Kina og Mongolia. Området er merket rødt på kartet.

Verdenskart med utbredelse av jerv

Jerven får unger først når den er tre år gammel. Den formerer seg annethvert år og får to eller tre unger hver gang.

Før ungene er ett år forlater de moren. De første årene spiser ungene små pattedyr. Hvis det finnes lite av disse byttedyrene, er det mange unger som sulter i hjel.

Truet art

Jerven trenger store områder å jakte i. Når mennesker bygger hus eller veier i disse områdene, flytter jerven til et nytt område.

Stortinget har bestemt hvor mange jerv det skal finnes i Norge. Hvert år blir det derfor skutt et bestemt antall jerver for å holde bestanden nede. Mange dyrevernere er kritiske til dette. De mener at jerven til slutt vil bli utryddet i Norge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Lysne Voje
Ph.d., Universitetet i Oslo