Foto av ilder
Ilderen kan ligne mye på en mink. Men ilderen har hvit pels i fjeset, det har ikke mink.
Foto av ilder
Lisens: CC BY 2.0
to ildere
Den innerste pelsen til ilder er lysere enn den ytterste. De har også litt lysere pels på magen enn på ryggen.
Foto av to ildere
Lisens: CC BY SA 3.0
Foto av gapende ilder
Ilderen er et rovdyr og har skarpe hjørnetenner.
Foto av gapende ilder
Lisens: CC BY 2.0
kart som viser hvor det finnes ilder

Utbredelse av ilder.

Ilder er et lite rovdyr. Tamme ildere kalles frett og har blitt brukt til jakt på kaniner og rotter i flere tusen år.

Ildere finnes i store deler av Europa, men finnes bare noen få steder sørøst i Norge.

Beskrivelse

Ildere er lange, tynne dyr med korte bein. Kroppen er opptil 55 centimeter lang. Av dette er halen mellom 10 og 15 centimeter. Ildere veier mellom 0,4 og 1,5 kilo. Hannen er større enn hunnen.

Fargen på pelsen kan variere i ulike brunfarger, men magen er svart og ryggen lysere. Den innerste pelsen er lysere enn den ytterste.

Rundt snuten og ørene er pelsen lys, nesten hvit. Ilderen kan ligne på en mink, men det hvite i fjeset til ilderen gjør at man lett kan skille dem.

Levevis

Ilderen er et rovdyr og spiser mus, rotter, fugler, slanger, frosker, fisker og andre små dyr. Den kan også spise bær og frukt.

Ilderen liker seg best i litt tett skog hvor det ikke er så lett for mennesker og andre dyr å komme til. Det må også være vann i nærheten. Noen ildere graver ut huler med flere rom, mens andre bare hviler under røttene til et tre eller i en steinrøys.

I Norge holder ildere til i fuktige områder om våren, der den spiser frosk og andre amfibier.

Ilderen lever alene, og møtes bare når den skal pare seg. Hver ilder lever fast i et revir, som den markerer med lukt.

Formering

Ilderen føder 4–6 unger tidlig om sommeren. De første ukene kan ikke ungene åpne øynene. De får melk av moren. Når ungene er tre uker gamle, kan de begynne å spise annen mat. Etter to måneder er de store nok til å klare seg selv. Da må de dra ut og finne sine egne områder.

Utbredelse

Det er få ildere i Norge, men de er vanlige helt sør i Sverige, Finland og store deler av Europa. I Norge finnes den vanligvis i Østfold og deler av Akershus. De første funnene av ildere i Norge er fra en boplass fra steinalderen ved Jæren i Rogaland.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo