Foto av myrpiratedderkopp. Den er liten og lysebrun med mørkere flekker.

Det finnes rundt 50 000 arter edderkopper i verden. I Norge finnes det over 600 arter. Myrpiratedderkopp er en type edderkopp som lever i Norge.

Av .
Lisens: CC BY 2.0

Edderkopper er en gruppe små dyr med åtte bein. Alle edderkopper er rovdyr som spiser andre små dyr. Edderkopper lager nett av silke. Nettene kalles spindelvev.

Det finnes rundt 50 000 arter edderkopper i verden. I Norge finnes det over 600 arter. Noen edderkopper kan være giftige for mennesker, men ikke alle. Det lever ingen farlige edderkopper i Norge. På tross av det, er det ganske vanlig å være redd for edderkopper. Fobi mot edderkopper heter araknofobi.

Selv om edderkoppene minner om et insekt, er de ikke det. Edderkopper, skorpioner og midd er en egen type dyr som kalles edderkoppdyr.

Beskrivelse

Edderkopp sitter på et blad. Den har en rekke med fire store øyne som ser svarte ut. Over disse er det to øyne til.
Edderkopper kan ha inntil åtte øyne.
Foto av hoppeedderkopp
Av /Shutterstock.

Edderkoppenes kropp består av forkropp og bakkropp. Forkroppen kan også kalles hodet. Der har edderkopper ofte åtte øyne. Edderkopper har ikke antenner, slik som insekter. De har i stedet to følebein.

De fire parene med bein og følebeina er festet til forkroppen. Bak på bakkroppen har edderkopper spinnvorter, som lager silke.

Edderkopper kan være mellom 4 millimeter og 30 centimeter lange. De største edderkoppene i Norge kan bli opp til 10 centimeter fra bein til bein.

Levevis

En edderkopp har fanget to veps i nettet sitt. Så har den pakket inn vepsene med mer silke, og de ligger lagret i nettet.
Edderkoppene lager silke som de bruker til mange ting. De spinner spindelvev der de fanger mat og de pakker inn eggene sine. De bruker også silken til å pakke inn byttedyr de har fanget og lagre dem, slik som på bildet.
Av /Shutterstock.
En traktedderkopp sitter inne i en gang i et tett nett og venter på et bytte.
Traktedderkopper spinner et traktformet nett. Det kan være ute eller inne. Edderkoppen sitter i nettet og venter på at et bytte skal bli fanget.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Edderkopper kan leve nesten over alt. De fleste lever på land, men noen arter lever i ferskvann. Noen edderkopper kan overleve flere dager i saltvann. Edderkopper kan leve høyt oppe på fjell, inne i huler, på enger og i skog. Noen trives i menneskers hus.

Alle edderkopper er rovdyr, og spiser andre dyr. Ofte fanger edderkopper insekter ved å spinne et nett av silke. Silken brukes til flere ting:

  • til å lage spindelvev med
  • til å beskytte egg
  • til å flytte seg fra sted til sted

Edderkoppene kan også jakte byttene sine på bakken. De fleste dreper byttet ved å bite og sprute inn gift i byttet.

Formering

I Norge lever edderkopper vanligvis i ett år. Etter paring legger hunnen egg i en kokong som hun spinner av silke. Det varierer når på året de forskjellige artene parer seg, og hvor lang tid det tar før eggene klekker. Når eggene klekker, kommer det ut små edderkopper.

Ungene må vanligvis klare seg selv med en gang, bortsett fra ungene til ulveedderkopper. De bærer ungene på ryggen i en ukes tid etter at eggene er klekket.

Vanlige edderkopper i Norge

Dette er noen av de vanligste edderkopp-gruppene i Norge:

  • ulveedderkopper
  • hoppeedderkopper
  • traktedderkopper

Hvilke arter som er vanlige, kan variere i de ulike delene av landet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henninge Torp Bie