Flere kvinner i fargerike kjoler synger og spiller på en scene. På veggen bak står det forskjellig tekst, som sufi. Det er fordi gruppen synger og spiller på en sufi-festival.
Folkemusikk finnes i alle land og kulturer, og inneholder mange forskjellige sjangre og stiler. Bildet viser en marokkansk folkemusikkgruppe på en festival i India.
Foto av marokkansk folkemusikkgruppe.
Av /Getty Images.
Foto av Valkyrien Allstars.
Folkemusikk blir også blandet med andre sjangere. Den norske gruppa Valkyrien Allstars er et eksempel på et band som spiller en blanding av folkemusikk og rock.
Foto av Valkyrien Allstars.
Av .
Gammelt foto av tre personer med hardingfele. Det er en dame med bunad og to menn med mørke klær.
I norsk folkemusikk er hardingfela et viktig instrument.
Foto av musikere med hardingfele.

Folkemusikk er musikk som hører til et bestemt sted og en bestemt kultur. Folkemusikken har blitt lært videre muntlig, ved at man har hørt musikken bli spilt og sunget. Dette er forskjellig fra musikk som har blitt skrevet ned med noter, som for eksempel klassisk musikk.

Folkemusikk kalles også for tradisjonsmusikk.

Folkemusikk finnes i alle land og kulturer, og inneholder mange forskjellige sjangre og stiler. Det kan være både dansemusikk, vuggeviser, stev og arbeidsviser.

Kjennetegn

Nærbilde av en kvinne i tradisjonell, samisk kofte med sølje.
Den samiske joiken hører til blant Europas eldste former for folkemusikk. Inga Juuso var en kjent joiker.
Foto av Inga Juuso.
Av .

Folkemusikk varierer mye fra land til land, derfor kan det være vanskelig å finne helt bestemte kjennetegn. Folkemusikk har også utviklet seg mye gjennom historien.

Noen trekk er felles:

  • Musikken er knyttet til et bestemt område eller lokal kultur. Den gir mennesker fra samme sted en felles identitet.
  • Folkemusikken har blitt delt muntlig fra person til person.
  • Man vet som regel ikke hvem som opprinnelig laget melodien eller sangen. Det skiller folkemusikken fra kunstmusikken i Europa.
  • Folkemusikere spilte opprinnelig som regel ved fester, for eksempel bryllup, og til dans.
  • Ofte handler sangene om historiske personer og hendelser.

Folkemusikk har påvirket mange typer populærmusikk. For eksempel har sjangrene country og blues utviklet seg fra folkemusikk. Klassisk musikk, særlig i romantikken, har også blitt påvirket av folkemusikk.

Instrumenter

Mye av folkemusikken i verden er vokal. Det vil si sang uten instrumenter. Den vokale folkemusikken består av ulike typer sanger, for eksempel arbeidsviser, vuggeviser og folkeviser.

Selv om sang er viktig, finnes det også mye folkemusikk med instrumenter. Noen instrumenter er spesielle for enkelte kulturer, andre er felles for flere land. For eksempel er det mange kulturer som bruker sekkepipe, munnharpe og fløyter.

Norsk folkemusikk

Folkemusikken i Norge har en lang historie. Den er både vokal og instrumental. Den norske folkemusikken inneholder for eksempel slåtter, lokker, stev, ballader, religiøse folketoner og viser.

De viktigste instrumentene i norsk folkemusikk er hardingfele og vanlig fele. I tillegg er langeleik, munnharpe og ulike varianter av trekkspill vanlig.

Samisk folkemusikk har mange ulike uttrykksformer. Den viktigste formen er joik, som regnes som den mest opprinnelige samiske musikkformen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Sverre Knudsen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet