Fotografi av en mann som legger penger i en kurv som en annen person holder. Det er flere menn på bildet, og alle sitter med beina i kors på hver sin matte på bakken.

Innsamling av pengegave, zakat al-fitr.

Foto av pengeinnsamling.
Av /NTB.
Fotografi av menn som ber. De kneler på gulvet og legger pannen og håndflatene mot gulvet. En mann kneler foran, og mange andre menn kneler bak ham. Foran den forresten mannen ligger det en Koran på et bord.
Den rituelle bønnen salah er en av islams fem søyler.
Foto av rituell bønn.
Av /AP.

I islam har muslimer fem religiøse plikter. De blir kalt de fem søylene.

De fem søylene er:

Trosbekjennelsen – shahada

Den første søylen er å bekjenne seg til islam. Det er å si ordene «Det er ingen Gud uten Gud, og Muhammed er hans profet». Dette er trosbekjennelsen i islam.

arabisk heter den shahada. Shahada blir sagt hver dag når man ber en av de rituelle bønnene.

Når et muslimsk barn blir født, skal shahada helst være det første som blir hvisket inn i øret på barnet.

Den rituelle bønnen – salat

Ifølge tradisjonen skal muslimer be fem ganger om dagen. Man ber for å lovprise Gud, og for å oppleve et fellesskap med alle muslimer.

Dette blir kalt rituell bønn, og det heter salat på arabisk. At den er rituell betyr at den skal følge bestemte regler. For eksempel skal bønnene være til bestemte tider, man skal vaske seg før bønnen, og den som ber skal være vendt mot Mekka. Man kan be i moskéen, eller på et bønneteppe uansett hvor man er.

Hver fredag er det fredagsbønn i moskéen. Da samler muslimer seg der og ber sammen.

Pengegaven – zakat

Zakat er en religiøs skatt, eller avgift. Man skal gi 2,5 prosent av den formuen man ikke har rørt gjennom hele året til de som trenger det mest. Det kan være til fattige og hjemløse, men gavene kan også være med på å betale for å bygge moskéer eller betale imamer. Imam er den religiøse lederen i islam.

Fasten – sawm eller ramadan

Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen. Det var i denne måneden Muhammed fikk åpenbaringene sine første gang.

I måneden ramadan skal muslimer som er i stand til det verken spise eller drikke mellom daggry og solnedgang. Man skal heller ikke ha sex. Det er samtidig viktig å gjøre gode gjerninger, vise tålmodighet og unngå krangel. Man faster for å komme nærmere Gud. Samtidig kan man lære utholdenhet og noe om hvordan mennesker i vasker og nød har det.

Under fasten skal man tenke mer på Gud og det åndelige enn det fysiske, som mat og drikke.

Fasten blir avsluttet med den store festen id al-fitr.

Selv om faste er en plikt for alle voksne muslimer, er det noen unntak, blant annet for syke og gravide. Det er vanlig å begynne å faste når man er rundt 15 år.

Pilgrimsferd – hajj

Foto av Kaba.

Den viktigste helligdommen i islam, Kaba, står sentralt i den store moskéen i Mekka i Saudi-Arabia.

Foto av Kaba.
NTB Scanpix ※.

En gang i løpet av livet skal alle friske, voksne muslimer som er i stand til det reise på pilegrimsferd til den hellige byen Mekka.

I Mekka utfører man spesielle bønner og ritualer. Det skjer blant annet rundt Kaba. Kaba er en kubeformet bygning dekket av et teppe. Trosbekjennelsen og andre koransitater er vevd inn i stoffet til teppet.

Mekka er byen der Muhammed ble født. Ritualene under hajj følger i sporene Muhammed. De blir også gjort til minne om tidligere profeter og særlig Abraham, som i Koranen har navnet Ibrahim og hans familie.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nora S. Eggen
Førstelektor, Universitetet i Oslo