Flere menn sitter med ryggen til kamera. Foran dem står en mann med svart kalott bak et hvitt bord. Han står og snakker mot gruppen menn.

Imamen Najeeb Naz leder fredagsbønnen ved Søndre Nordstrand Muslimske senter i Oslo.

Foto av imam.
Av /Aftenposten.

Imam er en islamsk tittel med flere betydninger, blant annet en som leder bønnen, en bønneleder. Imam er arabisk og betyr leder eller «den som står først i rekken».

Ordet imam er en tittel på en person, og blir brukt om en person som har en av disse tre rollene:

  1. Bønneleder: Den som står foran muslimene og leder dem i bønnen.
  2. Ærestittel: En person som har mye kunnskap og høy status i det religiøse fellesskapet.
  3. Politisk-religiøs leder: En person som er politisk-religiøs leder i et islamsk fellesskap.

Sunni- og sjiaislam bruker tittelen imam forskjellig.

Imam i sunniislam

I sunniislam er imam som oftest brukt i den første betydningen – en bønneleder. Det er vanlig at imamen blir valgt av forsamlingen. Det er ikke noe krav til at imamen skal ha en spesiell utdanning, men i mange land finnes det også egne imamutdanninger for den som skal være fast bønneleder i en moské.

Imam i sjiaislam

I sjiaislam har en imam høyere status. En viktig del av forskjellen på de to retningene er at sjiaislam lærer at det var tolv imamer som hadde tilgang til guddommelig kunnskap. Disse tolv imamene er viktige forbilder for sjiamuslimene.

Sjiamuslimer bruker andre titler på religiøse bønneledere og de som leder seremoniene i de lokale moskéene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nora S. Eggen
Førstelektor, Universitetet i Oslo