Trenger du noen å snakke med?

Hvis det står om liv og helse ring 113
Ring nærmeste legevakt på 116 117

Sex og samfunn
For alle under 25 år
Telefon: 229 93 900
Chat: sexogsamfunn.no

Ungdomstelefonen
Svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
Telefon: 400 00 777 
Chat: ungdomstelefonen.no

Amathea
Svarer på spørsmål om abort og graviditet
Telefon: 906 59 060
Chat: amathea.no

Vold og overgrepslinjen
Telefon: 116 006

Abort er når et foster dør før moren har vært gravid i 22 uker. Noen ganger dør fosteret i magen av seg selv, for eksempel hvis det har en sykdom. Vanligvis kommer fosteret ut av seg selv etter at det har dødd. Kvinnen merker det ved hun blør fra skjeden, eller at hun får vondt i magen og korsryggen. Noen ganger kommer ikke fosteret ut av seg selv, og kvinnen får hjelp av en lege. Det kalles en utskrapning.

Når et foster dør av seg selv, kalles det spontanabort. Veldig mange kvinner opplever å bli gravide og spontanabortere i løpet av livet.

Kvinner kan bli gravide uten å ønske det selv, da kan de velge å ta abort. I Norge har kvinner rett til å velge om de vil slutte å være gravide. Kvinnen kan få medisiner som gjør at fosteret dør, eller en lege kan fjerne fosteret.

Kvinner som er blitt gravide uten å ønske det, skal få råd i helsevesenet. Om man velger å ta abort, skal man få hjelp av en lege eller annet helsepersonell, slik at aborten skjer på en trygg måte.

Å velge abort

Verdens helseorganisasjon har regnet ut at 73 millioner gravide i verden velger abort hvert år. Det er mange grunner til at kvinner velger abort, og det kan være et vanskelig valg. Noen av grunnene kan være:

  • De ble gravide uten at det er med vilje, eller uten at de ønsker å få barn.
  • De ble gravide etter voldtekt eller incest.
  • Fosteret eller den gravide har en alvorlig sykdom.

Det er et stort ansvar å få barn, og det er ikke alle som er klare for å bli foreldre.

Lover

I Norge har gravide kvinner rett til å velge abort fram til fosteret er 12 uker gammelt. Da trenger de ikke å fortelle noen hvorfor de tar abort. Det kalles selvbestemt abort. Det er bare den gravide som kan bestemme, den biologiske faren kan ikke velge abort.

I Norge må man søke om lov hvis man vil ta abort når fosteret er mellom 12 og 22 uker. Etter 22 uker kan fosteret overleve hvis det blir født, og da er det ikke lov med abort. Grensen mellom abort og fødsel går når kvinnen har vært gravid i 22 uker.

I noen land er abort ulovlig. Der kan både den gravide og de som hjelper henne få straff for å ta abort. Når abort er ulovlig, kan gravide prøve å ta abort på egen hånd. Det kan være så farlig at de får skader eller dør.

Historie

Å ta abort er å ta livet av det som kan bli et nytt menneske. Noen mener at det er feil å gjøre uansett hva grunnen er, og de er imot at det er lov å ta abort.

For kvinnebevegelsen i Norge har retten til å bestemme over egen kropp vært en viktig kampsak. De ville at kvinner skulle få bestemme selv om de ville bruke prevensjon, og ta abort. I Norge har kvinner hatt rett til selvbestemt abort siden 1978.

Fra 1960 til 1978 var det også mulig å ta abort i Norge, men da måtte den gravide søke om lov først. Da måtte hun forklare hvorfor hun ville ta abort til flere leger i en abortnemnd. Det var nemnda som bestemte om den gravide hadde god nok grunn til å ta abort. Hvis de sa nei, måtte kvinnen fortsette å være gravid.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Blix
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet