Foto av inngangen til Tromsø Legevakt
Alle kommuner skal ha legevakt. Legevakta skal være åpen når fastlegens kontor er stengt. Man kan kontakte legevakta hele døgnet, hele året.
Foto av inngangen til Tromsø Legevakt
Av /NTB.

Legevakt er et tilbud til folk som plutselig blir så syke eller skadet at de trenger rask hjelp og ikke kan vente til neste dag. Man kan ringe til legevakta eller møte opp for å få hjelp. De som jobber på legevakta kan også sende ambulanse.

Telefonnummeret til legevakta er 116 117 i alle kommunene i Norge. Hvis noen er veldig syke, kan man ringe nødnummeret 113.

Alle norske kommuner skal ha legevakt. Legevakta er tilgjengelig hele døgnet, hele året. Der jobber det leger og sykepleiere som kan undersøke og behandle en som er syk. Legevakta sender også pasienter videre til sykehus.

Fastlege eller legevakt

Legevakt og fastlege har ikke samme jobb. Legevakta skal ta vare på folk som blir syke når fastlegen har stengt.

Når man er syk og det ikke haster, skal man gå til fastlegen. Fastlegen kan for eksempel fjerne en føflekk, behandle betennelse eller undersøke et vondt kne.

Man skal ta kontakt med legevakta når man er alvorlig syk eller skadet og det haster å få hjelp. Legevakta er riktig sted hvis man for eksempel har brukket et bein, har tung pust, har veldig vondt eller blør mye. Legevakt kan også hjelpe hvis noen blir raskt psykisk syk.

Oppgaver

Ambulansebil som er parkert utenfor et akuttmottak. Bilen er sterkt gul.
Ambulanser er en del av legevakta. Den kan hente pasienten og kjøre til et sykehus eller til legevakten.
Foto av en ambulanse
Av /Shutterstock.

Legevakta består av:

  • en sentral som svarer på telefoner
  • én eller flere leger på vakt sammen med sykepleiere
Ambulansen og de som jobber i den er oftest ansatt på et sykehus, men legevakta kan bruke ambulansen i arbeidet sitt.

Det er vanlig at sykepleieren på telefon stiller spørsmål om hva det gjelder. Sykepleieren kan gi råd slik at man slipper å reise til legevakta.

Leger som jobber på en legevakt skal undersøke pasienten og vurdere om hen kan behandles der. Legen kan bestemme at pasienten skal følges opp videre hos fastlegen, eller legen kan sende pasienten til sykehus. Fastlegen til pasienten skal få en rapport om hva som har skjedd på legevakta.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet