Foto
Jordmødre følger opp gravide kvinner fram til de skal føde. De snakker med den gravide og sjekker at fosteret vokser som det skal. De kan også ta ultralyd eller lytte til babyen. På bildet holder en jordmor en maskin mot magen til en høygravid kvinne, som gjør at de kan lytte til hjertet til fosteret.
Foto
Av /NTB.

Jordmor er helsepersonell som har ansvar for friske kvinner når de er gravide, føder, og den første tiden etter fødselen. Det er alltid en jordmor sammen med kvinnen når hun føder. Noen kvinner har sykdommer eller andre grunner til at fødselen er ekstra vanskelig. Da har en lege ansvaret. Jordmødre og leger arbeider tett sammen.

Jordmor er en spesialist, og tittelen er beskyttet. Det vil si at en som vil jobbe som jordmor må ha riktig utdannelse og bli godkjent av staten før de kan få jobb.

Utdanning

I Norge må man ha bachelor i sykepleie for å kunne ta utdanning for å bli jordmor. Utdanningen tar to år, og ender med en master.

Den første utdanningen for jordmødre i Norge kom i 1818. Det var den første utdanningen som kvinner kunne ta. Det var lenge før kvinner fikk stemmerett, eller fikk lov til å studere på et universitet. De første 150 årene var det bare kvinner som fikk lov til å ta utdanningen. I 1972 fikk menn også lov, men det er ikke så mange menn som har blitt jordmor.

Arbeidsplasser

Foto
I Norge er det vanlig at kvinner føder på sykehus og at de får hjelp fra jordmor underveis. På bildet holder en jordmor en nyfødt baby hun nettopp har tatt i mot. Navlestrengen er ennå ikke kuttet. Babyen er fortsatt våt i håret av fostervann.
Foto
Av /NTB.

Jordmødre jobber oftest på sykehus eller helsestasjoner i kommunen. Man kan også jobbe som jordmor i det private helsevesenet. Mange jordmødre jobber med forskning og undervisning.

Oppgaver

På helsestasjon følger jordmødre kvinner gjennom graviditeten. Kvinner har rett på oppfølging mens de er gravide. Det kalles svangerskapskontroll. Kontrollene foregår vanligvis hos jordmor og lege, men kvinnen kan velge å gå bare til jordmor eller bare til lege. Jordmødre på helsestasjon gir også råd og hjelp til kvinner i tiden etter fødsel. Ofte holder de også kurs, hvor foreldrene kan få vite mer om fødsel, amming og andre ting. De kan bli kjent med andre som er gravide.

Noen jordmødre gjennomfører også ultralyd, der man kan undersøke fostre i magen. For å kunne gjøre det, må man ta ekstra utdannelse.

På sykehus følger jordmødre kvinner gjennom fødsel og i dagene etterpå. Så lenge kvinnene er friske og fødselen går bra, har jordmødre hele ansvaret for fødselen og for kvinnen. Jordmor skal være hos kvinnen og hjelpe og støtte henne under hele fødselen. Hvis kvinnen får mindre sår under fødselen, er det jordmoren som syr og steller disse. Etter fødselen passer jordmora på at kvinnen ikke blør for mye. Hun sørger for at det nyfødte barnet får ligge inntil huden til mora. Det gjør at barnet begynner å lete etter puppen og ammingen kommer i gang.

I noen tilfeller tar leger over ansvaret for fødselen. Det skjer hvis den gravide har sykdommer som påvirker fødselen. Det skjer også hvis det skjer noe uventet eller farlig under fødselen. Selv om legen har ansvaret, er det alltid en jordmor med under fødselen.

En del jordmødre jobber også på helsestasjon for ungdom. Der gir de råd om seksualitet og prevensjon. Jordmødre har også rett til å skrive resepter på prevensjon. De kan også ta prøver fra livmorhalsen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Blix
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet