Folketrygden er en måte å sørge for at alle i Norge får helsehjelp og økonomisk støtte når de trenger det. Alle som bor i Norge er medlemmer i folketrygden. Folketrygden gjelder også for de som bor i landet, men ikke er norske statsborgere. Den gjelder også mange norske statsborgere som ikke bor i Norge.

Trygd

Folketrygden er en del av velferdsstaten. Pengene til folketrygden kommer fra medlemmene gjennom skatt, og fra arbeidsgivere gjennom arbeidsgiveravgift. Det er NAV som betaler ut mesteparten av pengene fra folketrygden.

Man får for eksempel penger fra folketrygden hvis man:

Helsehjelp

Hvis man får hjelp av det offentlige helsevesenet i Norge, betaler man bare en liten sum. Det kalles egenandel. Resten av regningen blir dekket av folketrygden.

Pensjon

Pensjon er penger man har krav på i stedet for lønn, når man ikke kan jobbe lenger. For eksempel er uføretrygd en pensjon for dem som ikke kan jobbe lenger fordi de er uføre.

Den pensjonen man får fra en bestemt alder og resten av livet kalles alderspensjon. I Norge får man vanligvis alderspensjon når man er 67 år. For de fleste i Norge vil den største delen av pensjonen komme fra folketrygden. Det er NAV som betaler ut pensjonen.

Folketrygdloven og barnetrygdloven

Folketrygden har en egen lov som kalles folketrygdloven. Den første folketrygdloven kom i 1966. Folketrygdloven handler om pengene man får fra folketrygden, det kalles stønader. Barnetrygd er også en stønad, men for barnetrygd fins det en egen lov som heter barnetrygdloven.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle