Ufør er at ein har ei skade eller ein sjukdom som gjer at ein ikkje kan jobbe.

Ufør blir òg kalla arbeidsufør.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Axel West Pedersen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet