Foreldrepenger er penger foreldre får fra staten når de har fått et barn. Man får foreldrepenger både ved fødsel og adopsjon. Foreldrepenger er en form for trygd.

Man får foreldrepenger så man kan bruke den første tiden sammen med barnet, i stedet for å gå på jobb og få lønn. Det er NAV som har ansvar for å betale ut foreldrepengene.

For å ha rett til foreldrepenger man være medlem av norsk folketrygd. De som er bosatt i Norge er vanligvis medlemmer i folketrygden. Man må også ha tjent penger i minst seks måneder før man ble forelder.

Foreldrepenger blir utbetalt mellom 49 og 66 uker. Man kan velge om man vil ha 100% av lønnen eller 80% av lønnen. Hvis man velger 100% lønn, blir tiden man kan være hjemme med barnet kortere.

Man kan velge å ta ut foreldrepengene i én periode eller dele det opp i flere perioder. Man kan også velge å være noe hjemme og jobbe noe. Men man må ta ut foreldrepengene før barnet fyller 3 år.

Hvis man er to foreldre kan man dele foreldrepengene og ukene mellom seg. Noen uker er kun for mor og noen uker er kun for far eller medmor. Det er også en felles periode foreldrene kan velge å dele som de vil.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Axel West Pedersen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet