Uføretrygd, eller uførepensjon er penger man får fra staten hvis man har en skade eller sykdom som gjør at man ikke kan tjene penger ved å jobbe. Det kalles å være ufør eller arbeidsufør.

For at man skal bli ufør, må sykdommen eller skaden vare veldig lenge. Noen ganger er man syk for alltid.

Det er NAV som har ansvar for å betale uføretrygd.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle