Dagpenger er penger man får fra staten hvis man kan jobbe, men ikke har en jobb. Da er man arbeidsledig. Dagpenger er en form for trygd.

Det er NAV som har ansvar for å betale dagpenger. NAV skal også følge opp de som ikke har jobb, og hjelpe dem ut i arbeid. Dette kalles arbeidsmarkedstiltak.

For å få dagpenger, må man si ja til nesten hvilken som helst jobb, hvis man får tilbud om jobben. Man må også si ja til å flytte hvis den jobben er et annet sted enn der man bor. Hvis man ikke vil si ja til dette, mister man retten til dagpenger.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle