Person utanfor NAV-kontor

Arbeidsledige i Noreg må søkja til NAV for å få dagpengar og tilbod om hjelp til å få jobb.

Foto
Av /NTB.

NAV er ein del av staten i Noreg. NAV skal passe på at folk som bor i Noreg får trygd og sosialhjelp viss dei treng det. NAV betaler også dagpengar til dei som ikkje har jobb, og hjelper folk med å få jobb.

Staten bruker ein tredjedel av statsbudsjettet på NAV.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle