Barnetrygd er penger som foreldre får fra staten så lenge barnet er under 18 år. Man får barnetrygden hver måned, og det er NAV som betaler den ut.

Norge begynte med barnetrygd til alle barnefamilier i 1946. Alle foreldre får like mye barnetrygd uavhengig av hvor mye de tjener. Derfor er barnetrygden en universell trygd.

Barnetrygden finnes for at barnefamilier skal få bedre økonomi, og for at det ikke skal være så dyrt å få barn. Tidligere var det ofte slik at familier med mange barn hadde dårlig økonomi.

Les mer i Store norske leksikon

Faktasjekk av

Axel West Pedersen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet