Foto
Arbeidsledige i Norge må søke til NAV for å få penger og hjelp til å få jobb.
Person utenfor NAV-kontor
Av /NTB.

Arbeidsledig er en person som ikke har jobb, men som prøver å få det. Arbeidsledige kalles også noen ganger for arbeidssøkere.

Hvis det er frivillig at man ikke har en jobb, er man ikke arbeidsledig. Man er heller ikke arbeidsledig hvis man ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. Da kan man bli sykmeldt eller ufør.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle