Eksempel på tekst på esperanto. Oversatt står det: Jeg heter Anna. Jeg bor i USA. Jeg snakker esperanto.

Esperanto er et kunstig språk. Det er et hjelpespråk som ikke er offisielt språk i noe land. Målet var at det skulle være lett å lære og kunne brukes av alle over hele verden.

Esperanto ble skapt av den polske legen Ludwik Lejzer Zamenhof i 1887.

Fredsprosjekt

Zamenhof håpet at esperanto kunne få folk over hele verden til å snakke sammen. Han kom fra et område i Polen med mange konflikter. Tanken var at språket kunne bidra til å skape fred og forståelse mellom ulike folk.

Zamenhof ga ut språket under navnet Doktoro Esperanto. Esperanto ble raskt navnet på selve språket. Esperanto betyr «den som håper».

Enkle regler

Esperanto er bygget opp med enkel grammatikk. Det er få regler og få unntak. Hvis man for eksempel kan bøye ett verb, kan man bøye alle verb. Det er fordi de følger det samme mønstret. De andre ordklassene, som substantiv, adjektiv og adverb, følger faste og enkle mønstre.

Ord fra ulike språk

Da Zamenhof lagde esperanto, hentet han ord fra mange ulike språk. Man finner blant annet ord fra fransk, tysk, engelsk, russisk og jiddisk. Til og med norske ord finnes i esperanto. For eksempel fjordo og trolo som betyr‘fjord’ og ‘troll’, og samisk, boaco, som betyr ‘reinsdyr’.

Utbredelse

Ingen land har esperanto som offisielt språk, men det snakkes av ganske mange. Noen få har det som morsmål, fordi begge foreldrene snakker språket.

Det er skrevet mange bøker på esperanto. En del bøker er også oversatt. For eksempel er Peer Gynt av Henrik Ibsen og Victoria av Knut Hamsun oversatt. Også Bibelen og Koranen finnes på esperanto.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Hanne Eckhoff
Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap, University of Oxford