Ordklasse er en gruppe med ord som har noe til felles. Det kan for eksempel være ord som bøyes på samme måte eller brukes på samme måte i setninger.

Ordklasser på norsk

Det er ti ordklasser på norsk. Inndelingen i ordklasse skjer først og fremst etter hvordan de bøyes, eller hvordan de brukes i setninger:

Bøying

Noen ordklasser kan bøyes på norsk. Bøying er i grammatikk at et ord endrer form. Det kan for eksempel være at et substantiv blir endret fra entall til flertall, eller at et verb blir endret fra nåtid til fortid. Det er først og fremst substantiv, verb og adjektiv som blir bøyd på norsk.

For eksempel er substantivet bil entall. Hvis man hekter på endingen er, blir ordet biler. Da skjønner man at det handler om flere biler. Ordet går fra å være i entall til å være flertall.

I eksempelet en liten bil, er liten et ubestemt adjektiv og bil ubestemt substantiv. Hvis man endrer til den lille bilen skjønner man at det handler om en bestemt bil. Både adjektivet og substantivet går fra å være i ubestemt til bestemt form.

Verb blir på norsk bøyd i nåtid og fortid. Leser er nåtid (presens), mens leste er fortid (preteritum). Man bøyer ikke verbet i framtid (futurum) på norsk. I stedet bruker man skal eller vil pluss infinitiv: skal lese / vil lese.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo