Foto
Den eller de voksne som oppdrar et barn og gir det omsorg når det vokser opp, for eksempel lærer det å sykle, er sosiale foreldre.
Far som lærer ungen sin å sykle
Av /Shutterstock.

Foreldre er voksne som enten har laget et barn eller har ansvar for et barn, eller begge deler. Foreldre som har adoptert barn er også foreldre.

Det er forskjellige måter å være forelder på:

  • De som genene til barnet kommer fra, er biologiske foreldre.
  • Den eller de barnet kjenner som mor eller far, kalles sosiale foreldre.
  • Den eller de som har ansvaret for barnet etter loven, er de juridiske foreldrene.

De fleste foreldre er både biologiske, sosiale og juridiske foreldre til barna sine.

Biologiske foreldre

Biologiske foreldre er de som eggcellen og sædcellen som har blitt til barnet, kommer fra.

Det vanligste er at de biologiske foreldrene også er de juridiske foreldrene, og de fleste biologiske foreldre er også sosiale foreldre. Men ikke alle biologiske foreldre bor sammen med barnet eller er foreldre på andre måter.

Sosiale foreldre

Voksne som oppdrar et barn og gir det omsorg når det vokser opp, er sosiale foreldre. Et barn kan ha mange sosiale foreldre. Sosiale foreldre trenger ikke å ha laget barnet eller å ha ansvar for barnet etter loven.

Eksempler: Mors eller fars kjæreste kan være en sosial forelder for et barn. De kan bli kalt stemor eller stefar, eller bonusforeldre. Fosterforeldre kan også være sosiale foreldre.

Juridiske foreldre

Juridiske foreldre har ansvaret for å betale for det barnet trenger. Dette kalles å forsørge barnet. Barnet har rett til arv fra sine juridiske foreldre. Foreldre som har laget et barn sammen eller som har adoptert et barn, blir juridiske foreldre for barnet.

Foreldre med foreldreansvar

Foreldre som er gift eller samboere får foreldreansvar for barnet sammen. Foreldre med foreldreansvar har rett til å ta viktige beslutninger for barnet sitt. For eksempel kan de bestemme hvor barnet skal bo og om barnet kan få pass når de skal ut å reise. Vanligvis beholder begge foreldrene foreldreansvaret selv om de blir skilt og flytter fra hverandre.

Hvis foreldrene dør eller barnevernet bestemmer at foreldrene ikke kan ha ansvar for barnet sitt, kan barn få andre juridiske foreldre. Det kan også bestemmes at andre skal ta over foreldreansvaret eller ansvaret for å ha omsorg for barnet.

Foreldres ansvar hvis barn ødelegger noe

I utgangspunktet er barnet selv ansvarlig om barnet ødelegger noe. Men om foreldre ikke har passet godt nok på og hindret barnet i å ødelegge, kan også foreldrene bli ansvarlige for det barnet har ødelagt. Foreldre kan uansett bli ansvarlig for et beløp på inntil 5000 kroner.

Foresatte

Juridiske foreldre kalles av og til foresatte. Dette brukes særlig når en forelder skal representere barnet sitt og gi tillatelse til at barnet skal få gjøre noe eller være med på noe som for eksempel en skoletur.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Katrine Kjærheim Fredwall
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo