Adverb er ord som sier noe om tid, sted eller måte. De fleste adverb er korte og kan ikke bøyes.

Et adverb kan legge til ekstra informasjon til andre ord. For eksempel: «Jeg hoppet mye i går». Her sier adverbet noe om verbet hoppet. Et annet eksempel er: «Elefanten er veldig stor». Her sier adverbet veldig noe om adjektivet stor.

Adverb er en ordklasse. Det finnes flere typer.

Tidsadverb

Tidsadverb sier noe om tid og sted. Tidsadverb svarer på spørsmål om når noe skjer eller har skjedd.

 • Når kommer bussen? Bussen kommer .
 • Når kjørte vi forbi skolen? Vi kjørte nettopp forbi skolen.
 • Når skal vi hjem? Etterpå skal vi hjem.

Stedsadverb

Stedsadverb svarer på spørsmål som hvor og hvor fra.

 • Kom inn!
 • Hunden bor her.
 • Bussen går herfra.

Andre adverb

Adverb kan også være småord som ikke, aldri, heldigvis og tilbake:

 • Det er heldigvis ikke min hund.
 • Hun kommer aldri tilbake.

Det kan si noe om hvor mye eller lite:

 • Nå har du spist nok.
 • Vent litt!

Spørreord er også adverb:

 • Hvordan går det?
 • Når skjedde det?
 • Hvor bor du?

Forskjell på adverb og adjektiv

Den største forskjellen på adverb og adjektiv er at adverb som regel ikke sier noe om et substantiv.

De fleste adverb kan heller ikke bøyes, men det kan adjektiv.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo