Rettsvesenet, det vil si domstolene, er en del av staten i Norge. Noen ganger brukes rettsvesen også om politi, påtalemyndighet og fengsel.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle