Germanske språk er ei gruppe med språk som frå gammalt av har blitt snakka i Sentral-Europa, Skandinavia og på Island. Dei germanske språka høyrer til den indoeuropeiske språkfamilien.

Dei mest brukte germanske språka er engelsk og tysk. Norsk og dei andre nordiske språka er også germanske.

Språka

Det er vanleg å dele inn dei germanske språka i to grupper:

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Hanne Eckhoff
Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap, University of Oxford