Livssyn handler om hvordan man mener at mennesker bør leve, og om hva man mener er riktig og galt, godt og ondt.

Livssyn kan også handle om hva som er målet og meningen med livet og hva man tror vil skje etter at man dør.

Det finnes både religiøse livssyn og ikke-religiøse livssyn.

  • For mange religiøse livssyn er livet på Jorda bare én del av livet. Forholdet til guden eller gudene man tror på er viktig. Mange tror at at guddommen kan bestemme om man kommer til et godt eller dårlig sted når man dør. Slik er det i kristendommen og islam.
  • I flere religioner tror at man kan bli gjenfødt mange ganger, men målet er å ikke bli det. Eksempler på et slikt syn er i hinduismen og buddhismen.
  • I et ikke-religiøst livssyn er det livet på Jorda som betyr mest. Det er tiden mellom fødsel og død, og hvordan man bruker den, som er viktig. Spørsmål om hva som kan skje etter døden overlater man til vitenskapen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker