Foto

Likestilling betyr at man skal ha like muligheter uansett hvilken hudfarge man har. Hudfargen til et menneske blir bestemt av hvor mye melanin huden deres lager.

Foto av tre par hender som har ulik farge
Av /Shutterstock.

Likestilling betyr at alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet. Det skal ikke spille noen rolle hvilket kjønn, hvilken hudfarge eller hvilken religion de har.

Likestilling er på mange måter det motsatte av diskriminering. Diskriminering betyr at noen mennesker blir behandlet urettferdig eller dårligere enn andre på grunn av for eksempel hvem de forelsker seg i (seksuell orientering) eller at de er en jente (kjønn).

Hvorfor likestilling er viktig

Likestilling er viktig for at alle mennesker skal få de samme mulighetene til å utvikle seg og leve sine liv. Alle skal få delta og bidra i fellesskapet, uavhengig av hvem de er.

Å jobbe for likestilling er viktig fordi folk ganske ofte blir diskriminert. De som har en funksjonsnedsettelse får ikke alltid den tilretteleggingen de trenger og har rett til, for eksempel på skolen. Andre får for eksempel ikke den jobben de søker på grunn av kjønn eller hudfarge. Noen steder opplever barn at de ikke kan velge mellom de samme fritidsaktivitetene, fordi noen bare er for jenter eller noen bare for gutter.

Likestilling i verden

I Norge er det mer likestilling enn i mange andre land. Den norske staten er medlem av FN og har sagt de skal følge FNs menneskerettigheter. Der står det blant annet at likestilling er en menneskerett.

I land hvor det ikke er så mye likestilling, har ikke alle de samme mulighetene til å utvikle seg og være med i fellesskapet. For eksempel har kvinner færre rettigheter enn menn i noen land. Da kan det for eksempel være at jenter ikke får gå på skole, bare fordi de er jenter.

Et annet eksempel er at det kan være vanskelig for folk i rullestol å reise fordi kollektivtransport og bygninger i landet ikke er laget sånn at de har like muligheter til å komme seg rundt.

Lover om likestilling

Norge har en egen likestillings- og diskrimineringslov. I Norge er det også en egen person, et ombud, som jobber for å passe på at det er likestilling i Norge. Personen som har jobben som ombud har mange hjelpere. Sammen kalles de Likestillings- og diskrimineringsombudet. De hjelper folk som blir diskriminert og urettferdig behandlet.

Den norske staten er også med i flere internasjonale avtaler som sier at staten må jobbe for likestilling i Norge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anniken Sørlie
OsloMet – storbyuniversitetet