Foto
Noen forskjeller mellom mennesker er veldig synlige, for eksempel knall rosa striper i håret og høreapparat festet til øret.
Person med rosa striper i håret og høreapparat
Av /Shutterstock.

Mangfold handler om at mennesker ikke er helt like. I en gruppe mennesker er det mange forskjeller og ulikheter. Det gjelder uansett om gruppen er ganske liten eller veldig stor. For eksempel kan det være forskjeller mellom elevene på en skole, og menneskene som bor i et land.

Mangfold kan også bety variasjon. For eksempel kan det være mangfold i ideer, interesser, og engasjement. En gruppe kan ha mange forskjellige måter å delta og bidra på, som gjør den rikere og mer interessant.

Mangfold kan være både synlige og usynlige forskjeller. En gruppe kan ha forskjeller i alder, kjønn, religion, kultur, personlighet, funksjonsnedsettelser, interesser, seksuell orientering eller meninger.

Synlige og usynlige forskjeller

Noen forskjeller er lette å se, de er veldig synlige. Det er lett å se forskjell på hudfarger, eller at en som bruker rullestol beveger seg annerledes enn en som går.

Andre forskjeller er vanskelige å se, de er usynlige. Hva slags meninger en person har eller hva slags personer hen blir forelsket i er ikke synlige på utsiden.

Menneskeverd

Ordet mangfold henger sammen med menneskeverd. Menneskeverd betyr at alle mennesker er like mye verdt. Fordi alle er like mye verdt, er det viktig å møte mangfoldet av folk med respekt og åpenhet, ikke fordommer.

Brukt på denne måten handler mangfold om at et samfunn blir bedre når man aksepterer at mennesker er forskjellige.

Mangfold handler også om at ingen skal behandles dårligere enn andre fordi de skiller seg ut. Det kalles å bli diskriminert.

Arbeid for mangfold

I Norge jobber mange kommuner, bedrifter og organisasjoner for et større mangfold. Folk med forskjellig bakgrunn skal få være med å bidra, ta ledelse og komme med nye ideer der de jobber eller går på skole.

Det betyr for eksempel at mange bedrifter tenker på mangfold når de skal ansette folk. De vil ikke at alle personene på en arbeidsplass skal være helt like. Dette kalles inkludering.

Det har vært forsket mye på mangfold. Forskningen viser at stort mangfold er bra både for arbeidsmiljøet og jobben man gjør.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Frode Haugseth
Førsteamanuensis, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet