Fordommer er negative meninger eller holdninger som et menneske har. Ofte har folk fordommer mot andre som er forskjellige fra dem selv. Dette kan skje fordi de ikke vet mye om hvordan de andre lever eller hvilken kultur de har.

Man kan for eksempel ha fordommer mot folk som kommer fra et annet land. Det er også noen som har fordommer mot folk som har annerledes livssyn, religion eller seksuell orientering enn de selv har.

Når fordommer gjør at man behandler personer annerledes eller urettferdig, kalles det diskriminering.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Frode Haugseth
Førsteamanuensis, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet