Nærbilde av en øy som er helt dekket av bygninger og fabrikker i betong.
På Melkøya utenfor Hammerfest ligger det et anlegg for naturgass.
Foto av Melkøya.
Av .

Naturgass er brennbare gasser som fins i jordskorpen. Når gassen er brent opp, er den borte. Naturgass er derfor en ikke-fornybar energikilde.

Ofte finner man naturgass sammen med råolje. Både råolje og naturgass er rester av planter og dyr som levde for mange millioner år siden. Naturgass er et fossilt brennstoff.

Sammensetning

Naturgass består av en type gasser som kalles hydrokarboner. Dette betyr at de består av grunnstoffene hydrogen og karbon. Det viktigste hydrokarbonet er metan.

Det kan også finnes andre typer gasser i naturgassen, for eksempel karbondioksid, nitrogen og vanndamp. Før naturgass kan brukes, må den renses for andre gasser enn hydrokarboner.

Bruk av naturgass

Kokeplate med blå gassflamme.
Naturgass brukes til blant annet til matlaging.
Foto av gassovn.
Av .

Naturgass gir varme når den brennes. Varmen kan brukes til matlaging og til å varme opp hus.

I gasskraftverk brukes varmen fra naturgass til å lage elektrisitet.

Naturgass og Norge

Norge er verdens sjuende største produsent av naturgass. Gassen hentes opp sammen med råolje. Nesten alt selges til utlandet. Naturgassen sendes i rør fra Norge og dit den skal brukes.

På oljeplattformene i Nordsjøen finnes det mange gasskraftverk. Siden det fins mye vannkraft i Norge, fins det i dag bare to gasskraftverk på land i Norge.

Miljø

Naturgass forurenser lite og gir mye energi, men naturgass er en klimagass. Når man brenner naturgass, dannes det karbondioksid, som også er en klimagass. Naturgass bidrar dermed til global oppvarming.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad