En rund, gul sirkel med svart symbol i midten: en sirkel og tre biter.

Symbolet for radioaktivitet

Av /Store norske leksikon .

Radioaktivitet er en evne som noen ting har til å sende ut stråling helt av seg selv. Strålingen som sendes ut, kalles radioaktiv stråling. Den kan også kalles nukleær stråling.

Radioaktiv stråling brukes både i medisin, vitenskap og industri.

Noen eksempler på radioaktive stoffer er uran, thorium og radon.

Dette brukes radioaktivitet til

Radioaktivitet kan brukes til mye forskjellig. Radioaktivitet blir for eksempel brukt til å drepe farlige bakterier i mat. Når man stråler på maten, dør bakteriene.

Stråling kan også drepe kreftceller. Derfor blir radioaktiv stråling brukt til å behandle kreft.

Radioaktive stoffer kan brukes til å lage strøm. Det kalles atomkraft. Atomkraft er ikke vanlig i Norge, men det er vanlig i mange andre land, for eksempel i Frankrike og USA.

Radioaktive stoffer vil etter hvert slutte å være radioaktive når det har gått lang tid. Når forskere finner noe veldig gammelt, for eksempel et skjelettet til en dinosaur, kan de telle hvor mange radioaktive stoffer det er i det. Da kan de finne ut hvor gammelt det er.

Radioaktivitet kan være farlig

Hvis man blir truffet av mye radioaktiv stråling, kan man få sår på huden. Man kan også få kreft eller andre sykdommer.

Mennesker blir truffet av litt radioaktiv stråling hele tiden, men det er ikke farlig. Det blir bare farlig hvis man får for mye av det.

I noen jobber kan man få ekstra mye stråling på seg. Astronauter kan for eksempel få mye stråling på seg når de er i verdensrommet. Derfor pleier ikke astronauter å reise ut i verdensrommet så mange ganger.

Radioaktivitet i Norge

I Norge er det flere radioaktive stoffer i bakken enn i mange andre land. Disse radioaktive stoffene kan lage en usynlig gass som heter radon. Radongass er farlig for mennesker. Derfor anbefaler staten at alle sjekker om de har radon i huset sitt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet