Fisjon er det at en atomkjerne deler seg i to mindre deler. Når det skjer, blir det frigjort litt energi. Fisjon blir brukt for å få energi fra kjernereaktorer.

Det finnes en annen prosess der to atomkjerner slår seg sammen til en ny, større kjerne. Dette heter fusjon.

Fisjon ble oppdaget i 1938. Dette ble brukt til å utvikle atombomben.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet