Flere høye master med ledninger mellom. Høyspentmaster.
Elektrisitet blir ført gjennom ledninger til der det skal brukes.
Foto av høyspentmaster.
Av /NTB.

Elektrisitet er det som skjer når noe har elektrisk ladning. Elektrisk strøm i ledninger er ett eksempel på elektrisitet. Lyn er også et eksempel.

Mennesker bruker elektrisk strøm til mange forskjellige maskiner. Lamper og mobiltelefoner bruker elektrisk strøm. Strømmen blir sendt til hus gjennom ledninger. Noen apparater får strøm fra batterier.

Mennesker har også strøm inni kroppen. Hvis man vil løfte en arm, må hjernen sende elektriske signaler til armen om at den skal løfte seg. Dette er veldig svake elektriske signaler.

Det er veldig farlig å få mye elektrisk strøm inn i kroppen. Man kan dø av å få sterk strøm i seg, for eksempel fra lyn eller fra elektriske ledninger.

Elektrisk strøm

Flere ledninger i metall som har gummi med forskjellige farger rundt seg.

Gummi rundt ledninger beskytter mot strøm hvis man tar på ledningen.

Foto av elektriske ledninger.
Av /Shutterstock.

Det finnes to typer elektrisk ladning, positiv og negativ. Positiv og negativ ladning er motsatt av hverandre.

Elektrisk strøm er at bitte små partikler som har elektrisk ladning beveger seg. De partiklene som beveger seg inne i strømledninger kalles elektroner. Elektroner har negativ ladning.

Noen ting leder strøm godt, for eksempel metaller. Derfor lager man strømledninger av metall. Andre ting leder ikke strøm i det hele tatt, for eksempel gummi. Derfor er det vanlig å ha gummi rundt strømledninger av metall. Gummien beskytter mot strøm hvis man tar på ledningene.

Elektrisitet i naturen

En hånd holder en oransje ballong over et hode. Håret på hodet har reist seg og festet seg mot ballongen.

Hvis man gnir en ballong mot håret, går det elektroner fra håret og over på ballongen. Dermed blir ballongen negativt ladet, mens håret blir positivt. Da ser man tydelig hvordan håret tiltrekkes av ballongen.

Foto av statisk elektrisitet.
Av /Shutterstock.

Elektrisitet finnes overalt i naturen. Dyr og mennesker bruker elektrisitet til å tenke og til å bevege musklene sine. Noen dyr kan også lage elektrisk strøm. Elektriske åler kan for eksempel lage strøm for å beskytte seg selv eller for å jakte.

Hvis det er for mange elektroner i en sky, kan elektronene hoppe ned til Jorda. Da blir det lyn. Lynnedslag er et eksempel på statisk elektrisitet.

Det finnes også elektrisk strøm inne i Jorda. Strømmen i Jorda lager et magnetisk felt rundt Jorda. Magnetfeltet til Jorda er viktig fordi det beskytter dyr og mennesker mot farlig stråling fra verdensrommet.

Statisk elektrisitet

Hvis mange elektroner samler seg på et sted, blir det statisk elektrisitet. Det kan for eksempel skje hvis en person går på et teppe mens hen har på seg ullsokker. Da kan elektroner hoppe fra teppet til personen. Og hvis personen tar på et dørhåndtak etterpå, vil elektronene hoppe fra personen til dørhåndtaket. Da kan personen kjenne et elektrisk støt. Den typen små elektriske støt er ikke farlige.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet