Store, avlange grå plater på taket av et hus.
I disse bolighusene blir solfangere brukt til oppvarming.
Foto av solfangere.
Av /NTB.

Solenergi er energi som er hentet fra lyset til Sola. Jorda tar imot 15 000 ganger mer energi fra Sola enn den energien alle menneskene bruker til sammen.

Solenergi er en fornybar energikilde, fordi Sola alltid lyser.

Solenergi er grunnlaget for de fleste energikildene på Jorda. Sollyset varmer opp lufta og havet slik at det blir vind, havstrømmer, regn og bølger. Vindkraft, vannkraft og bølgekraft er derfor basert på solenergi.

Ved hjelp av fotosyntese bruker plantene energien i sollyset til å lage biomasse. Fossile energikilder som kull, gass og olje består av planter og dyr som levde for mange millioner år siden. Fossile energikilder er derfor også basert på solenergi.

Oppvarming

Illustrasjon av solfanger.
Illustrasjonen viser en solfanger. Solfangeren suger til seg sollyset. Varmen fra sollyset blir ført til en vanntank hvor det blir lagret. Fra vanntanken blir det varme vannet fraktet rundt i huset.
Illustrasjon av solfanger.
Av /Store norske leksikon.

Den enkleste måten å bruke solenergi på er til oppvarming. Det er vanlig å skille mellom passiv og aktiv solvarme.

Passiv solvarme vil si at man lar sollyset slippe mest mulig effektivt inn i huset. Det vanligste er å gjøre det ved å la Sola stråle inn gjennom vinduer.

Aktiv solvarme betyr at man samler opp energien i sollyset med en solfanger. En solfanger suger til seg varmen fra Sola. Varmen overføres til en tank med vann hvor den blir lagret. Deretter blir det varme vannet fordelt rundt i huset.

Solkraftverk

Et høyt tårn med en slags åpning i midten langs tårnet. Rundt tårnet, på bakken, står det mange stativer med speil i forskjellige vinkler.

Termisk solenergi vil si at man bruker speil til å samle sollyset. På bildet er Planta Solar 10. Det er et solkraftverk ved Sevilla i Spania. Det store soltårnet produserer elektrisitet ved å samle lys fra sola med 624 store bevegelige speil.

Foto av solkraftverket PS10 i Andalusia, Spania.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

I et solkraftverk gjøres energien i sollyset om til elektrisitet. Det fins flere typer solkraftverk.

Solceller gjør om energien i sollyset direkte til elektrisitet. Flere solceller kan settes sammen til et solcellepanel. Solcellepaneler kan settes på hustak og forsyne huset med elektrisitet. Det er også mulig å koble mange solcellepaneler sammen i en solpark.

I et termisk solkraftverk blir energien i sollyset først omdannet til varme. Ordet termisk betyr at det har noe med varme å gjøre. Varmen som tas opp fra sollyset brukes til å varme opp vann. Når vannet varmes opp, blir det til damp, som føres til en turbin som begynner å rotere. Turbinen driver en generator som lager elektrisitet.

I en solpark er det plassert mange speil som er lagt slik at solstrålene blir sendt opp til en oppsamler i toppen av et tårn. Dette kalles et soltårn. Da samles alle solstrålene i et lite område. Det gjør at vannet får en høyere temperatur, og solkraftverket blir da mer effektivt.

De fleste store solkraftverk i dag bruker solceller. I 2024 var verdens største solkraftverk i India, Bhadla Solar Park.

Solenergi i Norge

På grunn av klimaet og skyer har man ikke satset særlig mye på solenergi i Norge. Etter 2000 har det blitt vanligere, fordi elektrisitet har blitt dyrere og fordi solcellepaneler er blitt billigere.

Solceller kan brukes på hus, hytter og andre bygninger som trenger elektrisitet, men som ligger langt fra strømnettet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad