En hånd holder flere kullbiter. Rundt hånden er det enda flere kullbiter.
Kullkraft er en ikke-fornybar energikilde.
Foto av kullbiter.
Av .

Kullkraft er elektrisitet som kommer fra brenning av kull. Kull er verdens største energikilde. En tredjedel av all elektrisk kraft i verden kommer fra kull.

Kull består av grunnstoffet karbon. Det er rester av planter og dyr som levde for mange millioner år siden. Derfor er kull en fossil energikilde.

Siden naturen bruker så lang tid på å lage kull, er kullkraft ikke-fornybar energi.

Kullkraftverk

Utenfor en gruve. Gule gravemaskiner flytter på hauger av kull.

Kull utvinnes fra gruver som forurenser miljøet.

Foto fra kullgruve.
Av .

I et kullkraftverk blir varmen fra brennende kull gjort om til elektrisk energi. Varmen brukes til å koke vann. Vanndampen driver en turbin, som igjen driver en generator, som lager elektrisitet.

Kullkraft og miljø

Kullkraft fører med seg mange miljøproblemer. Kull utvinnes fra gruver som forurenser miljøet.

Det meste av varmen fra kullet brukes ikke til elektrisitet, men forsvinner ut i lufta eller ledes bort av kjølevann. Brenning av kull slipper ut store mengder karbondioksid, som lagres i atmosfæren. Karbondioksid bidrar til global oppvarming, som gir klimaendringer.

Brenning av kull slipper også ut store mengder gasser som kalles nitrogenoksider. Dette er gasser som forurenser luften.

Miljøproblemene gjør at det er viktig å erstatte kullkraft med kraft fra fornybare energikilder som ikke forurenser.

Kullkraft i Norge

Svalbard utvinnes det kull som selges til andre land. Svalbard er en del av Norge.

Noe av kullet ble brukt til et kullkraftverk som gav elektrisitet på Svalbard. Dette var det eneste kullkraftverket i Norge. Kraftverket ble lagt ned i 2023.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad