Et stort vann som er demmet opp av en enrom mur av stein.

Bildet viser Oddatjørndemningen i Rogaland. Den demmer opp innsjøen Blåsjø, som er Norges nest største vannmagasin.

Foto av Oddatjørndemningen.
Av /NTB.
Foto av vannhjul
Mennesker har brukt vannkraft i mange tusen år. I Norge har man funnet spor etter vannhjul helt tilbake til vikingtiden, ca. år 700. Vannhjul blir drevet av vann som strømmer i en kraftig elv eller i en foss. Kraften til vannet får vannhjulet til å snurre rundt. Vannhjul ble for eksempel brukt til å kverne korn og drive sagbruk for å sage tømmer. I dag er vannhjul helt erstattet av turbiner som er mer effektive.
Foto av vannhjul
Av .

Vannkraft er en form for energi som lages fra rennende vann. Tyngdekraften, trykket og bevegelsen til vannet blir brukt på en turbin.

De første sagbrukene i Norge ble drevet av vannkraft der turbinen ble koblet til en sag. Senere ble turbinen forbundet med en generator , og da kunne vannkraften brukes til å lage elektrisk energi.

I Norge er vannkraft viktig fordi det fins mange fosser.

Vannkraft er en fornybar energikilde så lenge vannet i fosser og elver fortsetter å renne.

Vannkraftverk

Et vannkraftverk gjør energien som beveger seg i rennende vann om til elektrisitet. Vannet renner inn i kraftverket og får en turbin til å snurre. Turbinen er koblet til en elektrisk generator som lager strøm. Elektrisiteten sendes der den skal brukes ved hjelp av kraftledninger.

Det renner ikke like mye vann i en elv hele året. Derfor bygger man ofte demninger for å lagre vannet. Et slikt vannlager kalles et magasin. Et vannmagasin er litt som et batteri. Det sparer energien i vannet til når man trenger den. Et vannkraftverk kan lage elektrisitet hele året så lenge det er vann i magasinet. Når kraften fra vannet skal hentes ut, slipper man noe av vannet ut gjennom et rør i bunnen av magasinet. Vannet blir ført gjennom en tunnel eller et rør fram til en kraftstasjonen. I kraftstasjonen brukes det rennende vannet til å drive en turbin.

Nesten 90 prosent av elektrisiteten som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraften er viktig for mye av norsk industri. Vannkraft er også viktig i mange andre land.

Vannkraft og miljø

Vannkraft er verdens største fornybare energikilde og forurenser lite. Derfor regnes vannkraft som miljøvennlig energi.

Likevel er det miljøproblemer med vannkraft. Når man lager demninger, forstyrrer man miljøet i elva og omgivelsene. Det bygges ikke lenger store vannkraftverk i Norge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad