En demning med en murkant rundt. Gjennom demningen renner det vann i stor fart.
I Norge er vannkraft viktig.
Foto av Reinsfors dam i Mo i Rana
Av /Statkraft.
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Kraftproduksjon er produksjon av elektrisk energi. Det skjer i et kraftverk. Det fins mange typer kraftverk. Det er for eksempel vannkraftverk, vindkraftverk, solkraftverk og atomkraftverk.

Man måler vanligvis elektrisk energi i kilowattimer.

Bruk

Menneskene trenger elektrisk strøm for eksempel til varme, lys og til å drive maskiner. Kraftproduksjon er derfor viktig for samfunnet.

Ved hjelp av kraftledninger kan den elektriske energien flyttes fra kraftverket til der den skal brukes. Kraftledninger er store ledninger som er gode til å lede elektrisk strøm.

Kraftproduksjon i Norge

I Norge er det mange fosser og elver. Dette gjør det mulig å produsere mye vannkraft. Derfor er vannkraft viktigere i Norge enn i andre land. Nitti prosent av all kraftproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft. Det fins også vindkraft og solkraft i Norge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Knut Hofstad