Foto av streikevakt
Når man streiker skal noen fra organisasjonen som er i streik, ha streikevakter på arbeidsplassen. Streikevaktene skal passe på at ingen som streiker går på jobb. Her er en streikevakt fra et sykehjem i Oslo i januar 2010. Da var medlemmer i fagforeningen Norsk Sykepleierforbund i streik.
Foto av streikevakt
Av /NTB scanpix.

Streik er når arbeidstakere ikke går på jobb fordi de er i konflikt med arbeidsgiveren. De kan for eksempel være uenige om hvor mye arbeidestakerne skal få i lønn. Streik er en måte for arbeidstakerne å tvinge fram en løsning på konflikten.

Man har rett til å streike i Norge. Streik er en del av lovene for arbeidslivet. Det er viktig for demokratiet og samfunnet at det er lov å streike.

Når det er streik sier man at personene som ikke går på jobb, er tatt ut i streik. Det er fagforeningene som bestemmer hvem, og hvor mange, som skal streike.

Regler for streik

Det finnes strenge lover for streik. Før man kan starte en streik, må man ha diskutert sakene som handler om jobb med de som styrer arbeidsplassen. Dette kalles forhandlinger.

Det er som oftest fagforeningene sine representanter som forhandler med arbeidsgiverne. Da diskuterer man for eksempel endringer i lønn, arbeidstid og pensjon. Hvis man ikke blir enige i forhandlingene, kan det bli streik.

Når det er streik, er noen personer streikevakt. Da har de på seg refleksvester og står utenfor arbeidsplassen. Streikevaktene passer på at alle følger reglene for streik, for eksempel at ingen som er tatt ut i streik kommer på jobb.

Lange streiker

Svart-hvitt foto av mennesker samlet utenfor Folkets hus i Oslo.
I Norge ble arbeiderbevegelsen sterkere i mellomkrigstiden. De hadde mange møter i Folkets hus i Oslo. Bildet er muligens fra en stor streik i 1921.
Folkets hus i Oslo i 1921
Av /Nasjonalbiblioteket.

Når noen, eller alle, ansatte streiker kan arbeidsgivere tape penger eller få problemer med å få gjort jobben. Hvis for eksempel alle som jobber i en butikk streiker må den stenge. Når ingen kan kjøpe noe, tjener ikke butikken noe. Hvis lærerne streiker og skolen må være stengt, er det ingen elever som lærer noe.

En streik kan vare over flere dager, uker eller måneder. Hvis en streik går over lang tid og ødelegger for samfunnet, kan de som bestemmer i Norge stoppe streiken.

Skolestreik

Når elever som går på skole streiker, kalles det skolestreik. Skoleelever har ikke den samme retten til å streike som de som har jobb. For elever som streiker gjelder som oftest reglene for fravær på skolen.

Greta Thunberg startet skolestreik for klima i 2018. Etter hvert fikk hun med seg mange barn og unge over hele verden. De som skolestreiker ønsker å påvirke politikerne til å ha en bedre politikk for klima. De samles for å demonstrere i stedet for å møte opp på skolen. Demonstrasjonene er ofte foran bygninger til landets nasjonalforsamling, som Stortinget i Oslo.

Personer som ikke kan streike

Det er noen grupper i Norge som ikke har rett til å streike. Da er det fordi de har jobber som er viktige for sikkerheten i landet. Dette gjelder for eksempel personer som jobber i militæret. Frem til 1994 kunne ikke personer som jobbet i politiet streike.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle