En streikevakt i gul refleksvest står med ryggen til inngangen til sykehjemmet.

Fagforeninger har ulike måter å jobbe for medlemmenes rettigheter på. Hvis man ikke blir enige, kan medlemmene bli tatt ut i streik. I januar 2010 ble medlemmer i Norsk Sykepleierforbund tatt ut i streik, blant annet ved Oppsalhjemmet i Oslo.

streik
Av /NTB scanpix.

En fagforening er en organisasjon for arbeidstakere. I en fagforening er det vanlig at medlemmene er i samme fag eller yrke. Men det er også fagforeninger som har medlemmer fra mange forskjellige fag og yrker. Litt over halvparten av alle som har jobb i Norge, er medlem i en fagforening.

Fagforeningen skal jobbe for rettighetene til medlemmene. For eksempel kan medlemmer be fagforeningen om hjelp hvis de mener at de har blitt dårlig behandlet av arbeidsgiveren sin.

Oppgaver

Noe av det viktigste en fagforening jobber med er å sikre at medlemmene får:

  • Lønn: At man får riktig lønn for jobben de gjør.
  • Arbeidstid: At man skal jobbe de timene som er bestemt i arbeidsavtalen. Hvis man jobber ekstra, skal man få ekstra betalt eller fri seinere. Man skal også ha mulighet for fri og ferie.
  • Oppsigelse: Å si opp noen betyr å ta fra dem jobben. Ingen skal bli sagt opp uten en god grunn.
  • Arbeidsmiljø: Alle skal ha det trygt og godt på jobben, og det skal ikke være helsefarlig.

Fagforeningene har rett til å være med og bestemme på en arbeidsplass. Medlemmene i fagforeningen velger en eller flere personer som skal snakke for dem. Disse personene kalles tillitsvalgt.

Virkemidler

Fagforeninger har ulike måter å jobbe for medlemmenes rettigheter på. Det vanligste er å snakke med arbeidsgiver eller den organisasjonen arbeidsgiver er med i. Det man er uenige om blir diskutert, og så kommer man frem til en løsning som alle kan godta. Hvis dette ikke er mulig å få til, kan medlemmene i en fagforening bli tatt ut i streik.

Organisering

Fagforeninger kan være store og ha tusenvis av medlemmer fra hele landet. De kan også være små og bare ha noen få medlemmer. Den største fagforeningen i Norge heter LO (Landsorganisasjonen i Norge) og har omtrent en million medlemmer.

Historie

Foto fra 1. mai 1930.
1. mai-markering på Youngstorget, trolig i 1930-årene.
Foto fra 1. mai 1930.
Av .

På 1800-tallet, etter den industrielle revolusjon, ble det mer industri i samfunnet. Mange gikk fra å jobbe som bønder og håndverkere til å jobbe som arbeidere på fabrikker i byene.

På fabrikkene fikk arbeiderne veldig dårlig lønn og arbeidsforholdene var ofte dårlige. Mange jobbet hele uka, uten verken fri eller ferie. Man kunne også miste jobben uten grunn. Arbeiderne hadde få rettigheter.

For å gjøre noe med dette, samlet arbeiderne seg i grupper som kjempet for at alle skulle få bedre lønn og arbeidsforhold. Det var starten på fagforeningene.

Den første norske fagforeningen ble stiftet i 1858.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle