Små skoleelever står og ser på læreren sin. Hun står foran en tavle hvor det er skrevet engelske ord. Midt blant barna sitter det en kvinne med lyst hår og briller.
Misjonærer driver ofte sosialt arbeid der de også ønsker å spre religionen sin. Bildet er fra en skole drevet av amerikanske misjonærer.

Misjonær er en som arbeider for å spre religionen sin til andre.

Misjonærer reiser til land eller områder der det bor mange mennesker som ikke tilhører deres egen religion. Misjonærer jobber både med å fortelle om religionen sin og ønsker å vise den gjennom sosialt arbeid. Det kan for eksempel være å starte skoler og sykehus.

Det er spesielt kristendommen som har blitt spredt via misjonærer, men også buddhismen og islam. Disse religionene er universalreligioner. Det betyr at tilhengerne mener at de er gyldige for alle mennesker. Misjonærer har derfor ofte gjort det vanskelig for ulike folkegrupper og urfolk å beholde sin egen gamle kultur.

Ordet misjonær brukes av og til om noen som sprer budskap som ikke handler om religion. Det kan for eksempel være politiske budskap, eller hvis man kjemper for en spesiell sak.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker