Fire menn som går over en steinplass. De har lange, svarte kjortler og hvite, enkle bånd som belter. På bena har de enkle sandaler.

Katolske munker i Italia. I katolisismen må alle munker og nonner leve i sølibat

Sølibat er det at en voksen person velger å leve uten å ha sex. Det er for å kunne konsentrere seg om religiøse ting, som bønn, meditasjon og lesing i hellige skrifter. Den som lever i sølibat kan derfor ikke gifte seg.

I både kristendomen, buddhismen og hinduismen finnes det mennesker som lover å leve i sølibat. Det kan være for en kort periode, eller for resten av livet. De lever da oftest i et kloster sammen med andre som har valgt det samme.

Sølibat i ulike religioner

I katolisismenprester, munker og nonner alltid leve i sølibat. I den ortodokse kristendommen gjelder dette bare munker og nonner. I protestantismen er det ingen som må leve i sølibat.

I buddhismen finnes det også klostre der munker og nonner lever i sølibat. Men mange gjør det bare for en kort periode. I hinduismen velger asketer og hellige menn å leve i sølibat.

I jødedommen og islam mener man ikke at sølibat er nødvendig for å leve et hellig liv. Både rabbinere og imamer er gift. Det er likevel noen få dager i året da sex ikke er tillat av ulike grunner.

Annen bruk av ordet

Noen kaller det å leve i sølibat når de for eksempel ikke har funnet seg en kjæreste. Men det er ikke det ordet opprinnelig betyr.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker