Fire nonner i lange, brune, enkle drakter. De har dekket til håret og skuldrene med hvitt tøy, og hodet er dekket av et svart hodetørkle
Man kan se på klærne til nonnene hvilken nonneorden de tilhører. Nonnene på bildet tilhører den religiøse ordenen karmelittene, som blant annet finnes i Argentina.
Foto av nonner i Argentina.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Nonne er en religiøs kvinne som bor i et kloster sammen med andre nonner. Ofte er det en prøvetid før man blir godtatt som medlem av fellesskapet i klosteret. I klostrene er det bestemte regler nonnene må love å følge. Blant annet kan de ikke gifte seg eller ha sex.

I de fleste nonneklostere blir mesteparten av dagen brukt til bønn, meditasjon, studier og stillhet. Ting som underholdning, sosiale medier og populærmusikk er ikke en del av nonnenes liv.

Mange nonner lever i lukkede samfunn, uten mye kontakt med andre. Katolske nonner driver også sykehus, barnehjem og skoler. Buddhistiske nonner kan ha ulike arbeidsoppgaver i og utenfor klostrene. De behøver heller ikke love å leve som nonne hele livet.

Nonneordener finnes i buddhismen, katolisismen og ortodoks kristendom.

Menn som bor i kloster kalles munker.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker